Balansiranje sustava pare

naziv projekta

Kratki opis projekta

Kroz projekt Balansiranje sustava pare (BSP) Monoceros d.o.o. jača suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje izradom alata potrebnih za balansiranje sustava u kojima je radni medij para. Time jača i svoje kapacitete kao malog poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za komercijalizaciju inovacija u području balansiranja sustava pare.

Cilj projekta

Razvoj alata za balansiranje sustava pare

Ukupna vrijednost projekta

118.750,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 66.500,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 21. svibnja 2020. – 19. kolovoza 2020.

Monoceros © 2020 • Sva prava pridržana